تنگ گنجه ای

تنگ گنجه ای از دیدنی ترین مناطق استان کهکیلویه و بویراحمد در مسیر جاده دسترسی یاسوج به سی سنگ و در دره ای پوشیده از درختان بلوط و چنار قراردارد.تنگ گنجه ای گنجینه ای است از درختان سربه فلک کشیده و تنومند وچشمه های جوشان و خنکی که از دل سنگ ها و صخره ها بیرون می آیند.آواز زیبای پرندگان،رودخانه های جاری و آب و هوای دلچسب این منطقه در بهار و تابستان بهترین زمان پذیرایی از گردشگران را فراهم میکند.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی
نوع جاذبه: پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}