تفلیس

زیبایی ابدی محیط دراماتیک تفلیس، در دره ی عمیق رودخانه ی پر خروش متکوواری، معماری زیبا، هنر پر جنب و جوش، سبک زندگی گرجی، این سر نخ را به مردم گرجستان داده که کافه و رستورانهای جذاب و پذیرای مهمان با غذاهای با کیفیت را، به ارزشهای شهرشان اضافه کنند.