تبریز

تبریز همواره دروازه ورود تمدن به ایران بوده که این را می شود از حال و هوای شهر حس کرد. شهر محصور شده بین دو رشته کوه است و از وسط آن رودی به اسم مهران رود می گذرد و تمامی ساختارها و بناهای قدیمی شهر در اطراف رود جمع شدند. هر چقدر از رود به طرف شمال و از جنوب به سمت کوه ها بروید پارک های بزرگ و مراکز تفریحی و تجاری جدید را می بینید. برای دیدن جنب و جوش مردم شهر سری به بازار تبریز بزنید که قدم زدن درآن و اطراف آن که پر از مساجد، مدارس، بناها و منازل قدیمی است حس و حال خوبی به آدم می دهد.اما برای لذت بردن از نسیم و باد غرب به شرق شهر بروید، پارک های جنوبی شهر مثل ائل گلی، ائل باغی و عباس میرزا پیشنهادهای خوبی هستند.