تالاب لیپار

این دریاچه در 40 کیلومتری شمال شهر قم و 85 کیلومتری جنوب شهر تهران قرار گرفته است.پوشش گیاهی این ناحیه متنوع می باشد و شامل بیش از 40 نوع گونه گیاهی است که از آنها می توان به درمنه بیابانی، اشنان، تاغ زرد و سیاه ، اسفناج و سودا اشاره کرد.دریاچه نمک را به نام های دریاچه قم، دریاچه ساوه، دریاچه شاهی و دریاچه حوض سلطان نیز می شناسند. این دریاچه درای بخش های کفه نمکی که بخش اصلی تالاب است، حاشیه باتلاقی، محدوده اکولوژیک و دشتی است. برخی از گونه های گیاهی این ناحیه از لحاظ دارویی و سایر خواص دارای اهمیت و ارزش هستند. همچنین در سال 88 به مدت 5 سال در این منطقه شکار را ممنوع کردند. اکثرا این دریاچه خشک و پوشیده از نمک می باشد.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی
نوع جاذبه: پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}