بوداپست

شهری که رود دانوب را از دو سو، در آغوش گرفته، معماری پر زرق و برق آن کل شهر را آرایش داده ومهربانی مردمانش روح شهر را تسخیر نموده است. بوداپست حقیقتا یک گنجینه ی معماری از دوران و سبک های گوناگون هنری است از آرت نوو گرفته تا نئوکلاسیک و باروک. این شهر همچنین، ساختمان های ترکش خورده که یادواره های تلخ جنگ هستند را در خود نگه داشته است. سالن های تئاتر و کنسرت و مترو و پیاده رو های بازسازی شده و جدید، روی دیگر بوداپست را نشان می دهند.