بندر سیراف

بندرسیراف یکی از قدیمی ترین بنادر تاریخی در جنوب ایران است که زمانی دارای رونق فراوان بوده و در حد فاصل بین کوه و دریا قرار دارد.این بندر که در یکی از بکرترین خشکی های خلیج فارس قرار گرفته دارای آرامشی است که شاید هیچکدام از شهرهای جنوبی کشور نداشته باشند.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}