بلگراد

شهر قدیمی پراگ به جا مانده از قرون وسطی می باشد که دیدن آن را نباید از ‏دست داد به خصوص که جزوه پر توریست ترین شهرهای اروپایی هست. مرکز تاریخی شهر بر روی سواحل در دو طرف رود ولداو (‏Vltava‏) واقع شده. پراگ، شهر پل ها، کلیساهای قدیمی و برج های طلایی، شهر کافکا و کوندرا، شهر فرهنگ، هنر و ادب اروپاست. در وصف پراگ همین بس که می گویند اگر به پراگ سفر کنی به این می ماند که به کل اروپا سفر کرده اید.