برج مدور

این بنا در شهر مراغه و در فاصله ی ده متری شمال گنبد کبود واقع شده است.این برج ، مدوری شکل و دارای ظاهری ساده است . سردر ورودی برج دارای قاب و طاقی هلالی شکل می باشد و درگاه به وسیله آن احاطه شده است. کتیبه ای به خط کوفی با نقوش پیچیده ای از کاشی های فیروزه ای و آجر ، در بالا وزیر طاق هلالی قرار گرفته است. برج مدور بر روی سکوی بلندی از سنگ که دارای سردابی در میان است ، واقع شده است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}