برج سه گنبد

برج سه گنبد آرامگاهی است که در سال 580 ه.ق. در عصر سلجوقیان بنا شده است که احتمالا محل دفن یکی از بزرگان سلجوقی است. درباره علت نامگذاری آن می توان گفت که برخی وجود سه گنبد در سه طبقه آن را دلیل نامگذاری می دانند و عده ای نیز وجود دو بنای دیگر که در مجاورت روستای چهریق شهرستان سلماس قرار دارند را علت نامگذاری مجموعه این سه برج می دانند.این بنا به دستور امیر شیشقاط المظفری و بدست معماری به نام منصور بن موسی ساخته شده است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}