برج بادگیر شکیب

برج بادگیر شکیب با ارتفاع 55.5 متر در شهر مهریز و در جنوب استان یزد بلندترین بادگیر جهان است و توسط یک خیر مهریزی به نام جعفر شکیب در زمینی به مساحت ۱۰هزار مترمربع به همراه یک دبیرستان دخترانه و کبوترخانه احداث شده است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}