بانکوک

این شهر زیبا چونان است که چند شخصیتی، ساخته شده است. اینجا، مراکز خرید وسیع با دمای کنترل شده و مطلوب کنار هم کنار هم، خانه های روستایی به قدمت 200 سال ،معابد طلایی بودایی ها، در کنار فضای شهری مملواز چراغانی نئونی نامرغوب، زندگی میکنند. ترافیک روان قایق های کشیده ،شناور روی رود، خیابان ها پراز چرخ دستی های غذا فروشی، که از رستوران های فراز آسمان خراش ها نقاط ریزی دیده می شوند. کمتر شهری میتواند با حس و حال گشت در بانکوک رقابت کند. در وهله ی اول، تفاوت زبانی شاید مساله ساز به نظر بیاید، اما مانع ازارتباط برقرار کردن با مردم تایلند نخواهد شد. همچنین زبانشان، لغات زیادی لازم ندارد و یادگیری اش آسان است. سانوک به معنی شادی دلیل هر کاری است که یک تایلندی انجام می دهد. آنها معتقدند ،کاری ارزش انجام دادن دارد که بعد از آن شادی بیاورد.

بانکوک، شهر لبخند ها

در این شهر پر هیاهو سوار قایق های کشیده شوید و سفری به بازار معلق روی آب داشته باشید. ممکن است هنگام پیاده روی در مسیر های قدیمی و فرسوده، با یک بودایی برخورد کنید و دمی به صحبت با او بنشینید. یا اینکه در کوچه پس کوچه های محله چینی ها در شلوغی و هیاهو گم شوید و یا به یکی از سالن های اپرای چینی برسید.