باغ فین کاشان

این بنا در انتهای جنوب شرقی جاده فین (خیابان امیرکبیر) ، روستای فین قراردارد.
قدمت باغ فین کاشان به دوران صفویه برمی گردد و به دوران شاه عباس صفوی نسبت داده اند.طراح باغ توسط میراث فرهنگی ایران غیاث الدین جمشید کاشانی معرفی شده ، اما منابع دانشگاهی ، شیخ بهایی را طراح باغ می داند. از بناهایی که پس از دوران صفویه به باغ اضافه شدند میتوان به حمام سلطنتی ، موزه ملی، خلوت کریمخانی و اتاق شاه نشین اشاره کرد. عناصر آب و درخت درکنار بناهایی که از عناصر ثابت معماری هستند ، هویتی پویا به این اثر زیبا بخشیده است. در انتهای باغ فین و خارج از محور تقارن باغ کوشک قاجاری با نقاشی های زیبای سقفی و دیواری قرار گرفته است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی,موزه ها,پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: 9,19