باغ ارم

این باغ در خیابان ارم قرار دارد.سبک معماری این باغ مربوط به زمان قاجاریه و به تقلید از سبک معماری زندیه گرفته شده است. نقاشی، کاشی کاری و گچ بری از شاهکار های معماری قاجار در این باغ است. این باغ از سه طبقه ساخته شده است. طبقه زیرین محلی برای استراحت در روزهای گرم است. طبقه دوم و سوم شامل ستون هایی است که از تخت جمشید الهام گرفته شده اند.این باغ در تاریخ 14 آبان 1353 با شماره ی 1013 به ثبت ملی رسیده است.همین طور این باغ در 6 تیر 1390 در سی و پنجمین اجلاس کمیته میراث جهانی یونسکو با عنوان باغ های ایرانی در فهرست میراث فرهتگی ثبت گردید.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}