بازار زنجان

این بازار در قلب بافت قدیمی و مشرف به دروازه قلتوق (دروازه جنوبی شهر) قرار دارد و از دو قسمت لالا و پایین تشکیل شده است.ساخت این بازار که طویل ترین بازار ایران است در سال 1205 ه.ق. در زمان آقامحمدخان قاجار شروع شده است و در سال 1213 ه.ق. یعنی در زمان فتحعلی شاه قاجار به اتمام رسیده است و بعدها بخش های دیگری از جمله سرا، مسجد و گرمابه به این مجموعه اضافه شده است.سبک و شیوه معماری دوره قاجار در بخش های مختلف بازار به شکل استادانه ای به کار گرفته شده است. این سبک ها عبارتند از: انواع طاق و قوسهای هلالی، جناغی و ضربی و گهواره ای در راسته های اصلی و فرعی، مزین به آجرچینی هایی با طرح های هندسی خفته، راسته و حصیری و بکارگیری آجر و کاشی به سبک قدیمی، و کاشیکاری هایی به رنگها و طرح هایی قاجاری در سطوح خارجی و داخلی بناها، طاق نماها، طاق و قوس ها و همچنین ستون نماهای گلدانی ها.
نحوه دسترسی: اتوبوس,خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}