بازار تبریز

این بازار در مرکز شهر تبریز قرار دارد که از شمال به رودخانه مهران رود ، از شرق به عالی قاپو و از غرب به مسجد جامع متصل است.به گفته برخی مورخان بازار فعلی تبریز مربوط به اواخر زندیه وعصر قاجار است ولی قدمت این بنا نامعلوم است. شهر تبریز به جهت قرار گرفتن در مسیر جاده ابریشم مرکز داد و ستد بسیار مهمی به شمار می رفت و از بازار پر رونقی برخوردار بود و به همین دلیل کالاهای شرق و غرب در آن مبادله و معامله می شد تا جاییکه شاردن فرانسوی آن را بهترین بازار آسیا دانسته در مورد اجزای معماری آن مانند گنبد ها و طاق هااظهار شگفتی کرده و نیز بازار قیصریه را زیباترین بخش بازار دانسته است. این بازار در سال 1193 در اثر زلزله دچار آسیب دیدگی شد ولی بعد از مدتی به دست معماران زبده و مردم شهر مرمت و بازسازی شد.
نحوه دسترسی: اتوبوس,خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}