بازار اصفهان

قدمت این بازار به دوره سلجوقیان باز می گردد. این بازار را بازار سلطانی نیز می نامند و یکی از باشکوه ترین و بزرگترین بازارهای عصر صفوی می باشد که مرکز داد و ستد انواع کالا ها من جمله پارچه های گرانقیمت و اجناس مختلف بوده است. یکی از بخش های آن بازار قیصریه نام دارد که در اسل 1029 ه.ق. ساخته شده و سردر باشکوه آن از معروفیت خاصی برخوردار است.راسته بازار قیصریه دارای دو طبقه می باشد که طبقه بالای آن برای امور اداری و طبقه پایین آن را مغازه ها و اصناف تشکیل می دادند. از این بازار، بازارهای دیگری نیز منشعب می شوند که عبارتند از: بازار عربان، هارونیه، نیم آورد، گلشن، مخلص، سماورسازها، و مقصود بیک. در طول این شاهراه سرپوشیده عناصر مذهبی دیگری مانند مسجد خیاطها، مسجدنو، مسجد ذوالفقار، مسجد شیشه، مسجد جارچی و ده ها مسجد دیگر نیز قرار داشتند.مراکز فرهنگی مانند مادرس نیز به اعتبار این بازار می افزودند. این مدارس عبارتند از مدرسه کاسه گران، مدرسههارونیه، نیم آوردجده بزرگ و جده کوچک، ملا عبدالله و ....نهاد های اقتصادی دیگری نیز در این بازار قرار دارند که به سرا و تیمچه معروفند. مشهور ترین سراها عبارتند از: سرای اردستانیها سرای خانی، سرای آقا ،سرای پادرخت سوخته، سرای میراسماعیل و .... کاروانسراها نیز از دیگر فضاهای موجود در این بازار بودند.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}