باتومی

در سال های اخیر جشنواره تعطیلات تابستانی جورجیا باعث جذب هتل ها و جاذبه های جدید مانند قارچ شده است. اما برخی همچنان جذابیت های آن را به زمان رونق اصلی آن یعنی یک قرن پیش نسبت می دهند.