ارگ کریم خان زند

معماری این ارگ مربوط به دوره زندیه می باشد. کریم خان زند از مجرب ترین معمار ها برای ساخت ارگش استفاده کرد. شکل این بنا به صورت ذوزنقه ای ناقص است به این علت که در زمان ساخت منوجه شدند که خاک شمال غربی برای ایجاد برج بااین عظمت نامناسب است و امکان نشست زمین وجود دارد پس کمی آن را به سمت غرب کشیدند. تمامی اتاق های این ارگ از درون بهم مرتبط می شوند و بدون اینکه شما از آن خارج شوید می توانید وارد اتاق دیگر شوید.فاصله ارگ تا عمارت و باغ شاپوری و حمام وکیل 1 کیلومتر می باشد. فاصله ارگ تا باغ جهان نما 2 کیلومتر می باشد. فاصله ارگ تا باغ ارم و نارنجستان قوام 4 کیلومتر می باشد.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,اتوبوس
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}