آنتالیا

آنتالیا به عنوان دروازه ورود به ساحل ترکیه، دربرگیرنده هر دو قسمت کلاسیک و مدرن کشور ترکیه می باشد.  آنتالیا بافت سنتی و تاریخی اش را که مربوط به زمان رومیان می شود در منطقه ی کالیچی( Kalychy ) بسیار خوب حفظ کرده است. کل شهر را بندرگاه های زمان رومیان در برگرفته است. تماشای منظره ی مه آبی رنگی که سایه ی سیاه رنگ کوه ها را در آغوش گرفته، از بالای صخره های ساحلی از تجربه های بی نظیر سفر به آنتالیاست.