آلانیا

آلانیا شهری بین دریا و کوه های Taurus است و اولین چیزی که در هنگام ورود به آلانیا توجه شما را به خود جلب می کند Alanya  Castel  است، که از آثار باقی مانده سلجوقی در قرن سیزدهم مثل تاجی بر فراز شهر قرار دارد و ورود شما را به شهر خوش آمد می گوید. آلانیا شهر کوچک و ناشناخته ای بود که امروزه به شهری محبوب در بین گردشگران و یکی از مقاصد محبوب مدیترانه ای ترکیه تبدیل شده است.