آرامگاه میرزا کوچک خان جنگلی

آرامگاه میرزا کوچک خان جنگلی در گورستان سلیمان داراب واقع در جنوب شهر رشت واقع است .یونس استادسرایی معروف به میرزا کوچک خان جنگلی فرزند میرزا بزرگ از رهبرهای چنبش جنگل بود که با محمدعلی شاه قاجار و روس و انگلیس به مبارزه پرداخت اما بدخواهان دست به دست هم دادن تا قیام او را سرکوب کنند. سرانجام میرزا براثر سرما و بوران در جنگل یخ زد. حکومتیان سر او را بریدند و برای شاه بردند. بنای یادبودی در مقبره میرزا کوچک خان پس از انقلاب اسلامی بنا شد.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}