آرامگاه فردوسی

آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در میان باغی مصفا در فاصله 20 کیلومتری مال شرق و در مسیر منشعب از جاده عمومی مشهد به سمت کلات نادری و در نزدیکی شهر تاریخی طابران قرار دارد.آرامگاه حکیم ابوالقاسم فردوسی در میان باغی مصفا در فاصله 20 کیلومتری مال شرق مشهد و در مسیر منشعب از جاده عمومی مشهد به سمت کلات نادری و در نزدیکی شهر تاریخی طابران قرار دارد. در سال 1304 به دلیل آنکه تصمیم بر ساخت آرامگاه با هزینه عمومی بود با نشر بیانیه ای از مردم خواستند تا اعاناتی بدین منظور به حساب انجمن پرداخت کنند. در سال 1305 از طرف انجمن گروهی تعیین محل ساخت آرامگاه و تهیه طرح به توس رفتند.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}