آرامگاه خواجه ربیع

این آرامگاه در شمال غربی شهر مشهد در انتهای خیابان خواجه ربیع قرار دارد.خواجه ربیع که در اصل ربیع ابن خثیم نام دارد از طایفه بنی اسد، از زمره زهاد هشتگانه صدر اسلام و همچنین از یاران و سرداران حضرت علی (ع) بوده است. وی در سالهای پایانی خلافت حضرت علی به منظور دوری از نزاع بین حضرت علی و ابوسفیان عراق را به مقصد ایران و خراسان ترک کرد و در واپسین سال های عمر خود ساکن شهر نوغان شده و بالاخره در سال 63 قمری یا به روایتی در سال 61 درگذشته و در یک فرسنگی شمال نوغان که در حال حاضر مزار اوست مدفون شده است. در اوایل سده 11 قمری به توصیه و مشورت شیخ بهایی دستور احداث مقبره توسط شاه عباس صادر شد.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}