آرامگاه باباطاهر

پیشینه مقبره اصلی باباطاهر متعلق به دوران سلجوقیان است و این برج 8 ضلعی در قرن 6 هجری بر روی قبر باباطاهر احداث شده است.طرح و نقشه اصلی بنا اقتباس شده از معماری قرن 7 و 8 قمری است و این بنا به شکل مربع و در ابعاد 10 در 10 می باشد. در کل از منشورهایی که شامل مدخلهای ورودی و منفذهای نور است ، تشکیل شده و دوام استحکام آن با کلافهای بتونی داخلی است که کاملا تضمین شده می باشد. نما و فرش بنای آرمگاه مزین شده با سنگ می باشد و سقف آن با کاشی کاری معرق تزیین شده است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}