آتشکده یزد

این آتشکده در خیابان آیت الله کاشانی و در کوچه آتشکده واقع شده است.آتشکده یزد یکی از اماکن مربوط به زرتشتیان است که در داخل آن ساختمان و باغ مشجری وجود دارد که در قرن اخیر ساخته شده است. اما قدمت آتشکده به 1500 سال می رسد.ساختمان اصلی آن در وسط حیاط و بر بلندی قرار دارد و آن را درختانی همیشه سبز احاطه کرده اند. سال ساخت بنای آتشکده به دوران پهلوی اول باز می گردد.ساختمان اصلی آتشکده در ارتفاع حدودا 21 متری از زمین قرار گرفته و نگاره فروهر و سرستون های سنگی آن زیبایی ویژه ای به آن بخشیده است و روبروی این بنا حوض آبی قرار دارد. سرستون های سنگی جلوی تالار کار هنرمندان اصفهانی است و نگاره فروهر بر بالای سردر ورودی کار هنرمندان یزدی استو معماری کل این بنا از معماری آتشکده های پارسیان تاثیر پذیرفته است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}