آب انبار شش بادگیر یزد

قدمت این بنا به 180 سال پیش و دوره قاجاریه باز می گردد و در سال 1371 ه.ق. بازسازی و احیاء شده است.این آب انبار دارای 6 بادگیر بلند و گنبدی تخم مرغی شکل است و نیز دارای دو در، دو پاشیر و دو پلکان است. بر اساس نوشته های روی لوح بر روی سر در بنا اینآب انبار دارای دو ورودی یکی برای مسلمانان و دیگری برای زرتشتیان بوده است. این مکان در ابتدا شامل 3 بادگیر بوده است که بعدها به هنگام مرمت 3 بادگیر دیگر به آن اضافه شده است. ورودی آب انبار در قسمت جنوبی است و بین پله های بیست و پنج و بیست و شش آن، از بالا یک هشتی با سنگ فرش اجری قرار دارد و طاق آب انبار بعد از هشتی شروع می شود.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: جاذبه های تاریخی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}