آبشار شول

آبشار شول در حدود 5 کیلومتری جاده ارتباطی سعدآباد به وحدتیه قرار گرفته و مسیر آسفالته آن دسترسی راحت به آبشار را فراهم میکند.محل قرار گیری آبشار و دسترسی راحت برای سواره و پیاده و طبیعت زیبای اطراف آبشار با محدوده ای تپه ماهور ، این منطقه را به مکانی منحربه فرد برای بازدید گردشگران تبدیل کرده است.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی
نوع جاذبه: پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}