آبشار بدلان

آبشار بدلان در دامنه کوه اورین شهرستان خوی با درختچه های زیبای اطراف آن مناظر زیبایی را برای گردشگران به وجود آورده است . در کنار آبشارغار کوچکی قرار دارد که رودخانه آبشار در آن جاری است و از کنار آن معبر تنگی وجود دارد که شما را به بالای آبشار میرساند.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی
نوع جاذبه: پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}