آبشار آسیاب خرابه

این آبشار زیبا در نوار مرزی ایران و آذربایجان ، حاشیه رود ارس ، منطقه آزاد ارس واقع شده است و از راه جاده مرند - جلفا به مهدی شهر می توان به این آبشار رفت.به دلیل قرار داشتن ویرانه های آسیاب آبی در این آبشار آن را آبشار آسیاب خرابه نامیده اند.
نحوه دسترسی: خودروی شخصی,تاکسی
نوع جاذبه: پارک ها و مناظر طبیعی
ساعات فعالیت: ${OpeningTime}