سفارت استرالیا

تلفن سفارت:
83863666-021 
Email سفارت:
dfat-tehran@dfat.gov.au 
سایت سفارت:
www.iran.embassy.gov.au 
آدرس سفارت:
خ خالد اسلامبولي ، خ 23، پلاك 13 
توضیحات:

نمابر : 88720484

 
‎ +۹۸-۲۱-۸۸۰۱۵۱۸۳