ویزای کنیا

ویزای کنیا 3 ماه اعتبار دارد و یکبار ورود است. در بین کشور های آفریقایی کشور کنیا یکی از آسان ترین شرایط را برای اخذ ویزا دارد.

ویزای کنیا
ویزای توریستی عادی
2,990,000 ریال
3 ماه (یکبار ورود)
5 روز کاری
اسکن پاسپورت+عکس زمینه سفید+ووچر هتل و بلیط
تعداد:
ویزای توریستی عادی
2,790,000 ریال
3 ماه (یکبار ورود)
5 روز کاری (نرخ همکار)
اسکن پاسپورت+عکس زمینه سفید+ووچر هتل و بلیط
تعداد:

شرایط ویزای کنیا

جهت اخذ ویزای کنیا اسکن پاسپورت, اسکن عکس زمینه سفید 4*3, ووچر هتل و بلیط موزد نیاز است.

خدمات ویزای کنیا شامل موارد ذیل می باشد :

-رزرو هتل

-رزرو بلیط

-بیمه مسافرتی

-مشاوره

مدارک لازم برای ویزای کنیا:

اسکن پاسپورت

اسکن عکس زمینه سفید 4*3

ووچر هتل و بلیط