ویزای کامبوج

ویزا توریستی کامبوج 3 ماه اعتبار و 30 روز اقامت دارد. این نوع ویزا طی 5 روز کاری آماده خواهد شد.

ویزای کامبوج
ویزای توریستی عادی
2,290,000 ریال
3 ماه اعتبار - 1 ماه اقامت
5 روز
اسکن پاسپورت+ اسکن عکس زمینه سفید
تعداد:
ویزای توریستی عادی
2,090,000 ریال
3 ماه اعتبار - 1 ماه اقامت
5 روز کاری (نرخ همکار)
اسکن پاسپورت+اسکن عکس زمینه سفید
تعداد:

مدارک مورد نیاز برای ویزای کامبوج

اسکن پاسپورت

اسکن یک قطعه عکس پاسپورتی جدید

تکمیل فرم مشخصات فردی

ووچر هتل و بلیط

- برای ورود به کامبوج باید از مبادی ورودی زیر یک مبدا را انتخاب کنید:

ورود از مبادی ورودی خود کشور کامبوج: Phnom Penh Airport و Siem Reap

ورود از تایلند: Cham Yeam و Poi Bet

ورود از ویتنام: Bawet