ویزای ژاپن

درباره ویزای ژاپن برای اخذ ویزای ژاپن احتیاجی به حضور مسافر در سفارت نیست به عبارت دیگر احتیاجی به مصاحبه ، گرفتن وقت و انگشت نگاری نمی باشد و تنها با ارائه مدارک خواسته شده می توان این ویزا را اخذ نمود

ویزای ژاپن

مدارک مورد نیاز جهت ویزای ژاپن :

1- تجاری

 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)

 • یک نسخه فرم تقاضای ویزا

 • یک قطه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید

 • شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )

 • دعوتنامه ( که شرکت ژاپنی صادر نموده است )

 • برنامه سفر(که شرکت ژاپنی صادر نموده است)

 • مدارکی مربوط به شرکت دعوت کننده ( یکی از مدارک زیر لازم می باشد )

الف- ثبت شرکت ژاپنی HOJIN-TOKIBOTOHON
( صادره در سه ماه اخیر )
ب- کپی از جدیدترین تغییرات مربوط به شرکت در KAISHA-SHIKI-HOU
ج- مدرک مربوط به شرکتها یا موسسات در ژاپن KAISHA-DANTAI- GAIYO-SETSUMEISHOU
د- جزوه ویا کاتالوگ

 • نامه ماموریت برای متقاضی ویزا

 • کپی روزنامه رسمی شرکت ایرانی

 • مدارک تجاری بین شرکت ایرانی و شرکت دعوت کننده ژاپنی

 • جواز کسب

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

2- توریستی

 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)

 • یک نسخه فرم تقاضای ویزا

 • یک قطه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید

 • برنامه سفر (به همراه رزرو هتل )

 • شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )

 • مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:

گواهی رسمی درآمد ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

3- دیدار از دوست

 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)

 • یک نسخه فرم تقاضای ویزا

 • یک قطه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید

 • شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )

 • مدارکی که روابط دوستی بین متقاضی ویزا و ضامن در ژاپن را نشان دهد ( بطور مثال: عکس ،نامه و غیره )

 • برنامه سفر ( توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)

 • دعوتنامه (توسط ضامن که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده باشد)

 • برگه اقامت محلی ضامن JUMIN-HYO

توجه : در صورتیکه ضامن دارای ملیت خارجی (به طور مثال ایرانی باشد) کپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت و کپی صفحه مشخصات گذرنامه، صفحه ویزا و صفحه مهر ورود مجدد، ضامن مورد نیاز است.

 • مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:

الف- در صورتیکه متقاضی ویزا هزینه سفر را می پردازد: گواهی رسمی درآمد ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)
ب- در صورتیکه ضامن در ژاپن هزینه را می پردازد، یکی از مدارک زیرلازم می باشد:

 • گواهی رسمی مالیات (مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO

 • کپی اظهار نامه تایید شده درآمد ضامن که شغل آزاد دارد

( KAKUTEI-SHINKOKUSHO –HIKAE )

 • گواهی رسمی درآمد تایید شده توسط شهرداری SHOTOKU-SHOMEISHO

 • حساب بانکی ( پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب)

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

4- دیدار از اقوام

 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)

 • یک نسخه فرم تقاضای ویزا

 • یک قطه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید

 • شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )

 • دعوتنامه (توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)

 • برنامه سفر ( توسط ضامنی که در ژاپن زندگی می کند تهیه شده است)

 • مدارکی که روابط بین متقاضی ویزا و ضامن را مشخص نماید. ( شناسنامه و ترجمه انگلیسی رسمی آن)

 • برگه اقامت محلی ضامن JUMIN-HYO

توجه : در صورتیکه ضامن دارای ملیت خارجی (به طور مثال ایرانی باشد) کپی از پشت و روی کارت ثبت اقامت و کپی صفحه مشخصات گذرنامه، صفحه ویزا و صفحه مهر ورود مجدد، ضامن مورد نیاز است.

 • مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید:

الف- در صورتیکه متقاضی ویزا هزینه سفر را می پردازد: گواهی رسمی درآمد ( چنانچه متقاضی درآمد ثابت ندارد پرینت کارکرد سه ماه اخیر حساب بانکی قابل قبول است)
ب- در صورتیکه ضامن در ژاپن هزینه را می پردازد، یکی از مدارک زیرلازم می باشد

 • گواهی رسمی مالیات (مبلغ درآمد باید ذکر شده باشد) KAZEI- SHOMEISHO

 • کپی اظهار نامه تایید شده درآمد ضامن که شغل آزاد دارد

( KAKUTEI-SHINKOKUSHO –HIKAE )

 • گواهی رسمی درآمد تایید شده توسط شهرداری SHOTOKU- SHOMEISHO

 • حساب بانکی (پرینت کارکرد سه ماه اخیر)

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

5- شرکت درکنفرانس و مسابقات ورزشی

 • گذرنامه متقاضی ویزا ( درصورت امکان گذرنامه های قدیمی هم ارایه شود)

 • یک نسخه فرم تقاضای ویزا

 • یک قطه عکس سایز 4.5*4.5 با زمینه سفید

 • شناسنامه متقاضی ویزا ( به همراه ترجمه انگلیسی رسمی آن )

 • دعوتنامه (توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)

 • ضمانتنامه ( توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)

 • برنامه سفر (توسط سازمان دعوت کننده در ژاپن تهیه شده است)

 • مدارکی مربوط به شرکت و یا سازمان دعوت کننده (یکی از مدارک زیر لازم می باشد)

الف- ثبت شرکت ژاپنی HOJIN-TOKIBOTOHON
( صادره در سه ماه اخیر، توسط شرکت اصلی در ژاپن)
ب - مدرک مربوط به شرکتها یا موسسات در ژاپن KAISHA- DANTAI- GAIYO-SETSUMEISHOU
ج - جزوه ویا کاتالوگ

 • مدارکی که توانایی پرداخت هزینه سفر را تایید نماید

 • نامه ماموریت متقاضی ویزا

(ترجمه انگلیسی رسمی مدارک فارسی، صادره در سه ماه اخیر، مورد نیاز است)

آدرس و شماره تماس سفارت ژاپن در ایران :

تهران: خیابان زعفرانیه، خیابان مقدس اردبیلی، پلاک 162

تلفن تماس : 22660710

ساعت کاری سفارت در روزهای یکشنبه تا پنجشنبه از ساعت 8/30 - 10/30 میباشد.

شرایط ویزا ژاپن :

برای اکثر مسافران ورود به کشور ژاپن ساده است .

برای افرادی که قصد کارهای تجاری در کشور ژاپن را دارند ویزای 90 روزه صادر می گردد. ملیت ها ی استرالیا ، کانادایی،فرانسوی ،ایتالیایی، و هلندی ،نیوزلندی ، اسپانیا ،انگلیس ، آمریکا نیازی به ویزا ندارند.

اقامت 6 ماهه برای ملیت های آلمانی استرالیایی انگلیس ،مکزیکی ، سوئدی آزاد است و برای مسافران اغلیت کشورهای دیگر ویزای توریستی 90 روزه صادر می گرددکه معمولا در اداره مهاجرت این کشور 90 روزه دیگر قابل تمدید است.

ارئه بلیط هواپیما برای درخواست ویزا الزامی است .

اگر شما ویزای فرهنگی دارید می توانید آزادانه کار کنید و در غیر اینصورت باید ویزای اجازه کار دریافت نمائید که باید برای این کار حتما یک اسپانسرش باشد و از طریق اداره مهاجرت برای ویزای کاری اقدام نمائید.

سایر خدمات سفر به ژاپن

علاوه بر اطلاعات ویزای ژاپن شما می توانید راهنمای سفر به ژاپن را به همراه قیمت هتل های ژاپن و بلیط های ژاپن در سایت آتالند ملاحظه فرمائید و یا در صورتیکه در قالب تور مسافرتی سفر می کنید، تورهای ژاپن را مشاهده نمائید.