ویزای سنگاپور

پس از ورود به فرودگاه سنگاپور Changi زمان اقامت مجاز در اختیار مأمور مهاجرت قرار می گیرد معمولا 14 روز است. صرف نظر از طول مدت اقامت اعطا شده، هموطنان عزیز می توانند قبل از انقضای ویزا درخواست اعطای اقامت خود را با درخواست شخصی به اداره مهاجرت و بازرسی درخواست کنند.

ویزای سنگاپور

شرایط ویزای سنگاپور

ویزای توریستی سنگاپور به افرادی تعلق می گیرد که با هدف گردشگری، قصد سفر به این کشور را دارند. جمهوری سنگاپور در ایران سفارتخانه ندارد و درخواست ویزا از طریق سفارتخانه های سنگاپور در دیگر کشورها، آژانس های مسافرتی که با آژانس هایی در کشور سنگاپور مرتبط هستند و یا در مرزهای ورودی انجام می شود. ویزای توریستی سنگاپور عموماً به صورت یک ماهه صادر می شود و اجازه ی کار یا اقامت بیش از مدت اعتبار ویزا را به مسافر نمی دهد. برای کار یا تمدید ویزا، شخص متقاضی باید با همراه داشتن اصل گذرنامه به اداره ی مهاجرت سنگاپور مراجعه کنید.

مدارک مورد نیاز ویزای سنگاپور

اسکن پاسپورت

اسکن عکس رنگی با زمینه سفید (جدیدترین عکس، بدون عینک و متفاوت از عکس پاسپورت)

اطلاعات مهم در رابطه با ویزای توریستی سنگاپور

ویزای توریستی سنگاپور به افرادی تعلق می گیرد که با هدف گردشگری، قصد سفر به این کشور را دارند. جمهوری سنگاپور در ایران سفارتخانه ندارد و درخواست ویزا از طریق سفارتخانه های سنگاپور در دیگر کشورها، از طریق آژانس های مسافرتی که با آژانس هایی در کشور سنگاپور مرتبط هستند و همین طور در مرزهای ورودی انجام می گیرد.

ویزای توریستی سنگاپور عموماً به صورت یک ماهه صادر می شود و اجازه ی کار یا اقامت بیش از مدت اعتبار روادید را به مسافر نمی دهد. برای کار یا تمدید ویزا، شخص متقاضی باید با همراه داشتن اصل گذرنامه به اداره ی مهاجران سنگاپور مراجعه کند.

سوالات متداول درباره ویزای سنگاپور

- ویزای توریستی چند ماه اعتبار دارد؟

ویزا توریستی سنگاپور ۲ ماه اعتبار دارد و در این مدت ۲ بار و هر بار ۱۴ روز می توانید در کشور سنگاپور اقامت کنید.

- ویزا به چند صورت صادر می شود؟

ویزا به ۲ صورت عادی و فوری اخذ می شود، که اخذ ویزا عادی سنگاپور 15 روز کاری و ویزا فوری سنگاپور 10روز کاری زمان لازم دارد.

- آیا مسئولیت صدور بلیت و رزرو هتل و...قبل ازصدور ویزا به عهده مسافر میباشد؟

بلی واین آژانس هیچگونه مسئولیتی ندارد.

لازم به ذکر است که سنگاپور در ایران سفارت ندارد.