ویزای ساحل عاج

ويزاي ساحل عاج 90 روزه مي باشد. دارنده ويزاي توريستي ساحل عاج قادر به يکبار ورود به کشور ساحل عاج است. پیکاپ ویزا و انگشت نگاری در فرودگاه آبیجا توسط مسافر انجام می شود. هزینه پیکاپ حدود 20 یورو می باشد که توسط مسافر در فرودگاه پرداخت می شود.

ویزای ساحل عاج
ویزای توریستی عادی
4,990,000 ریال
90 روز
5 روز کاری
اسکن پاسپورت+عکس زمینه سفید+ووچر هتل و بلیط+واکسیناسیون تب زرد+تکمیل فرم مشخصات فردی
تعداد:
ویزای توریستی عادی
4,790,000 ریال
90 روز
5 روز کاری (نرخ همکار)
اسکن پاسپورت+عکس زمینه سفید+ووچر هتل و بلیط+واکسیناسیون تب زرد+تکمیل فرم مشخصات فردی
تعداد:

مدارک مورد نیاز ویزای ساحل عاج

اسکن پاسپورت

ووچر هتل و بلیط

تکمیل فرم مشخصات فردی

گواهی واکسیناسیون تب زرد

بیمه مسافرتی