ویزای ایران

ویزای ایران

Travel To Iran with Ataland

Visa or Entrance Reference for foreign travelers

سفر به ایران با آتالند

ویزا یا رفرنس ورود به کشور ایران برای مسافرین خارجی

Required Documents:

  • Visitors Passport Scan
  • Hosts Birth Certificate Scan

مدارک لازم:

  • اسکن پاسپورت مهمان
  • اسکن کارت ملی + شناسنامه میزبان ایرانی

Price:40000 Tomans

هزینه: 40000 تومان

Preparation Duration: 5 to 10 day

مدت زمان آماده شدن: 5 تا10 روز کاری

Residency Duration: 1 month(30 days)

مدت زمان اقامت: یک ماه