عملیات تور

مهلت ثبت نام:
1396/04/23 
زمان برگزاری:
1396/04/23 
مدت:
00:20 
هزینه:
50000 ریال
تخفیف ثبت نام آنلاین :
10% 
محل برگزاری:
دانشکده کارآفرینی 
45,000 ریال
50,000 ریال

آزمون داخلی عملیات تور

قابل توجه فراگیران عزیزی که در کلاسهاحضور داشته اما موفق به شرکت در آزمون داخلی نشده اندبر روی سایت ثبت نام کنند.

ساعت برگزاری آزمون:

17:00