آزمون داخلی مدیران فنی بند ب

مهلت ثبت نام:
1396/04/23 
زمان برگزاری:
1396/04/23 
مدت:
2ساعت 
هزینه:
400000 ریال
تخفیف ثبت نام آنلاین :
15% 
محل برگزاری:
دانشکده کارآفرینی 
340,000 ریال
400,000 ریال

آزمون های داخلی فراگیران مدیرفنی بند ب

قابل توجه فراگیران عزیزی که در کلاس ها حضور داشته اما موفق به شرکت در آزمون داخلی نشده اند بر روی سایت ثبت نام کنید.

ساعت برگزاری آزمون:

17:00