آزمون مصاحبه غیر انگلیسی بهمن 99

مهلت ثبت نام:
1399/11/23 
زمان برگزاری:
اعلامی بهمن و اسفند 99 
مدت:
هزینه:
575000 ریال
تخفیف ثبت نام آنلاین :
0% 
محل برگزاری:
تهران 
575,000 ریال
575,000 ریال
پرداخت هزینه آزمون مصاحبه غیر انگلیسی ویژه فراگیرانی که اسامی خود را برای انجام مصاحبه به موسسه اعلام کرده بودند. لطفا قبل از ثبت نام خبر مربوط به برگزاری آزمون را از بخش اخبار آموزش توریسم مطالعه کنید.