کیفیت و بازاریابی در هتل

مهلت ثبت نام:
1396/04/23 
زمان برگزاری:
1396/04/23 
مدت:
00:20 
هزینه:
50000 ریال
تخفیف ثبت نام آنلاین :
10% 
محل برگزاری:
دانشکده کارآفرینی 
45,000 ریال
50,000 ریال

قابل توجه فراگیران عزیزی که در کلاس ها حضور داشته اند و موفق به شرکت در امتحان نشده اند، بر روی سایت ثبت نام کنند.

ساعت برگزاری آزمون

17:00