آرایه های داخلی در هتل

مهلت ثبت نام:
1396/04/23 
زمان برگزاری:
1396/04/23 
مدت:
00:20 
هزینه:
50000 ریال
تخفیف ثبت نام آنلاین :
10% 
محل برگزاری:
دانشکده کارآفرینی 
45,000 ریال
50,000 ریال

قابل توجه فراگیران عزیزی که در کلاس ها حضور داشته اما موفق به شرکت در آزمون داخلی نشده اند، بر روی سایت ثبت نام کنند.

ساعت برگزاری

17:00