شناسایی مسیر های گردشگری

مهلت ثبت نام:
1396/04/23 
زمان برگزاری:
1396/04/23 
مدت:
00:20 
هزینه:
50000 ریال
تخفیف ثبت نام آنلاین :
10% 
محل برگزاری:
دانشکده کارآفرینی 
45,000 ریال
50,000 ریال

آزمون داخلی شناسایی مسیرهای گردشگری

قابل توجه فراگیران عزیزی که در کلاس ها حضور داشته اما موفق به شرکت در آزمون داخلی نشده اند و یا در آزمون داخلی نمره قبولی دریافت نکرده اند می توانند بر روی سایت ثبت نام کنند .

ساعت ـزمون

17:00