برگزاری کلاس فروش تور خارجی

به اطلاع آن دسته از فراگیران عزیز که در دوره آموزشی فروش تور خارجی ثبت نام کرده اند می رساند اولین جلسه کلاس های این دوره، روز جمعه 94/09/27 ساعت 16:00 در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (کلاس 201 ساختمان امام رضا ) برگزار خواهد شد .

لذا خواهشمند است راس ساعت در مکان کلاس حضور داشته باشند.