تور آموزشی استان خوزستان

به اطلاع فراگیران عزیز دوره های راهنمایان تور می رساند تور آموزشی به مقصد استان خوزستان و آثارباستانی و اماکن مربوطه از تاریخ 17 آذر 94 لغایت 21 آذر 94 به سرپرستی آقای دکتر ادیب زاده برگزار خواهد شد.