ثبت نام مصاحبه زبان غیر انگلیسی

به اطلاع فراگیران دوره تور لیدری که تمایل به ثبت نام در آزمون مصاحبه زبان غیر انگلیسی دارند میرساند زمان ثبت نام مصاحبه زبان غیر انگلیسی شروع شده است .

متقاضیان ثبت نام یک Email به ادرس

Training.ataland@gmail.com

زده و در آن اطلاعات زیر را ذکر نمایند :

1 - نام و نام خانوادگی فراگیر

2- زبان مورد نظر

3- شماره تماس

4- نوع امتحان: ورودی یا خروجی

امتحان ورودی: برای فراگیرانی است که برای بار اول در آزمون مصاحبه زبان غیر انگلیسی مورد نظر شرکت می کنند

امتحان خروجی: برای فراگیرانی که قبلا در آزمون ورودی شرکت کرده اند و آماده برای ارائه پروژه هستند

شایان ذکر است مهلت ثبت نام در ازمون مصاحبه زبان غیر انگلیسی سه شنبه 94/10/01 می باشد .

زمان و مکان برگزاری آزمون غیر انگلیسی از طریق اخبار آموزش به اطلاع فراگیران اعلام خواهد شد.