دریافت کارت ورود به جلسه آزمون جامع

به اطلاع فراگیران عزیز دوره تور لیدری و مدیر فنی که در آزمون جامع 15 مرداد 95 ثبت نام کرده اند می رساند کارت ورود به جلسه این فراگیران از طریق سامانه www.edutourism.ichto.ir. قابل پرینت می باشد .

آن دسته از فراگیرانی که در کارت ورود به جلسه خود مشکلی را مشاهده می نمایند این مشکلات را از طریق ایمیل training@ataland.com اعلام نمایید .

با توجه به اعلام سامانه آخرین مهلت دریافت کارت ورود به جلسه آزمون 15 مرداد ساعت 24 روز شنبه 95/5/9 می باشد .