اطلاعیه تکمیل مدارک آزمون جامع مرداد 99

با توجه به اعلام وزارت گردشگری، آن دسته از فراگیرانی که در سامانه جامع ثبت درخواست نموده اما موفق به اتمام فرآیند ثبت نامی خود نگردیده اند، می توانند از روز شنبه 21 تیر 1399 لغایت شنبه 28 تیر 1399 با ورود به پنل اختصاصی خود در سامانه آزمون جامع گردشگری نسبت به تکمیل فرآیند ثبت نامی اقدام نمایند. بدیهی است بازه زمانی مذکور قابل تمدید نیست و در صورت عدم تکمیل فرآیند ثبت نام، داوطلب مجاز به شرکت در آزمون جامع مورخ 24 مرداد 1399نخواهد بود.

توجه داشته باشید صرفا پرداخت هزینه آزمون و دریافت کد پیگیری ملاک تکمیل مدارک می باشد.

آدرس سامانه جامع آموزش گردشگری:

edutourism.ichto.ir

همچنین با توجه به اعلام وزارت گردشگری، امکان ثبت نام جدید برای شرکت در آزمون وجود نخواهد داشت.