مصاحبه زبان انگلیسی

این فراگیران می توانند در بخش مصاحبه های سایت آتالند، از طریق لینک های زیر، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند:

مصاحبه زبان انگلیسی مدیرفنی

مصاحبه زبان انگلیسی تورلیدری

هزینه آزمون: 30 هزار تومان. ثبت نام صرفا از طریق سایت آتالند مورد تایید است.

مهلت ثبت نام: 1398/03/07 (تا ساعت 15)

زمان و مکان آزمون هنوز تعیین نشده است و متعاقبا اعلام خواهد شد.

لازم به ذکر است این آزمون شامل فراگیران ورودی بهمن 97 و بعد از آن نمی شود.