مصاحبه زبان غیرانگلیسی

این فراگیران می توانند با مراجعه به بخش مصاحبه ها در سایت آتالند از طریق لینک های زیر، نسبت به ثبت نام اقدام نمایند:

مصاحبه زبان اسپانیایی

مصاحبه زبان عربی

مصاحبه زبان ژاپنی

هزینه آزمون : 50 هزار تومان ، ثبت نام صرفا از طریق سایت مورد تایید است.

مهلت ثبت نام: 1398/03/07 (تا ساعت 15)

زمان و مکان آزمون هنوز تعیین نشده است و متعاقبا اعلام خواهد شد.


همچنین این فراگیران در صورتی که در آزمون جامع قبول شده اند، می توانند در آزمون مصاحبه زبان انگلیسی نیز شرکت کنند.