نکات مهم دوره آموزشی

فراگیران عزیز لطفا متن زیر را به دقت و تا پایان مطالعه نمایید.

در پی طرح سوالات مشترک از جانب بسیاری از فراگیران علیرغم توضیحات داده شده در ابتدای دوره و هنگام ثبت نام، دپارتمان آموزش آتالند بر آن شد تا توضیحاتی چند در مورد نحوه طی مراحل دوره های آموزشی تا دریافت مدارک پایان دوره را، به ترتیب به دانشجویان عزیز ارائه دهد:

1- ارائه مدارک ثبت نام حداکثر تا پایان دوره آموزشی

2- شرکت در کلاس های آموزشی دوره ها (به استثناء فارغ التحصیلان رشته مدیریت جهانگردی و رشته های مرتبط با صنعت توریسم)

3- شرکت در امتحانات کلاسی که پس از اتمام هر درس و برای هر گروه به صورت مجزا برگزار می شود و کسب حد نصاب نمره 12 در هر درس. (به استثناء فارغ التحصیلان رشته مدیریت جهانگردی و رشته های مرتبط با صنعت توریسم)

4- شرکت در آزمون مصاحبه (به زبان انگلیسی برای فراگیران فنی و هر زبان انتخابی توسط خود دانشجویان برای فراگیران تورلیدری)

5- ثبت نام وشرکت در آزمون جامع که در پایان دوره توسط سازمان میراث فرهنگی برگزار می شود و کسب حد نصاب نمره 12 از هر درس در آزمون.

6- تکمیل فرم کاروزی و تحویل آن به دفتر آموزش توسط فراگیران مدیریت فنی. (فراگیران تورلیدری از انجام این بند مستثنی هستند.)

نکات و تذکرات بسیار مهم:

· فراگیران حتما باید در کلاسها شرکت نمایند.غیبت بیش از حد در کلاس های درسی به هر دلیل،باعث حذف درس و ممانعت از شرکت در امتحان کلاسی فراگیر خواهد شد.

· فراگیران حتما باید در امتحانات کلاسی شرکت کرده و حدنصاب قبولی را در امتحان کسب نمایند. عدم شرکت در هر یک از آزمون های داخلی و کسب حد نصاب نمره لازم به هر دلیل، مانع از تکمیل و ارسال پرونده آموزشی فراگیر جهت دریافت گواهینامه اتمام دوره به سازمان خواهد بود.

· فراگیران حتما باید در آزمون مصاحبه ثبت نام و شرکت نمایند.

· فراگیران تورلیدری غیر انگلیسی زبان، ملزم به شرکت در کلاس و امتحان کلاسی زبان انگلیسی و نیز پاسخگویی به سوالات این درس در آزمون جامع نبوده و مصاحبه از آنها در دو مرحله با عنوان آزمون ورودی و آزمون خروجی زبان مورد نظر به عمل خواهد آمد.

آزمون ورودی شامل مصاحبه شفاهی به زبان انتخابی توسط فراگیر و آزمون خروجی شامل ارائه یک تحقیق به همان زبان خواهد بود که جدول زمان بندی این آزمون ها نیز همچون سایر موارد از طریق اخبار آموزش اعلام خواهد شد.

نحوه محاسبه نمرات آزمون ها و امتیاز نهایی گواهینامه:

1. فراگیران توجه داشته باشند که نمرات آزمون های داخلی و آزمون جامع هر درس مستقل بوده و تاثیری بر هم ندارند.

مثلا چنانچه فردی در امتحان داخلی نمره بالا کسب کرده باشد و در آزمون جامع در همان درس موفق به کسب حد نصاب لازم نشود و مردود گردد، نمره داخلی وی تاثیری در نمره آزمون جامع نخواهد گذاشت و بالعکس.

2. در گواهینامه پایانی که از سوی سازمان میراث فرهنگی صادر خواهد شد، هیچ یک از نمرات به تنهایی ثبت نمی شوند. فقط یک امتیاز نهایی در گواهینامه درج می شود که میانگین همه نمرات فراگیر اعم از آزمون های داخلی، آزمون جامع و مصاحبه می باشد.

یعنی همه نمرات آزمون های داخلی و آزمون های جامع و مصاحبه فراگیر با هم جمع شده و تقسیم بر تعداد می شوند که امتیاز نهایی فراگیر در دوره آموزشی محسوب می شود.

بنابراین هم نمرات آزمون های داخلی و هم آزمون جامع حائز اهمیت بوده ولی مستقل از هم می باشند.

لازم به ذکر است تقدم و تاخر شرکت در آزمون های داخلی، مصاحبه و آزمون جامع مهم نبوده و فراگیران نگران کلاس ها و آزمون های داخلی برگزار نشده و یا جا ماندن از مصاحبه نباشند. چرا که پس از آزمون جامع نیز می توانند در آزمون مصاحبه شرکت نمایند. وبرگزاری کلاس و امتحان دروس غیر آزمون همچون صدور بلیط مدیر فنی یافنون تور راهنمایان هم که به دلیل محدودیت زمان دوره آموزشیبه بعد از آزمون جامع موکول شده حتما برای کلیه گروه ها برگزار می شود.

رویاهایتان ایستاده بر سرزمین واقعیت باد

باآرزوی موفقیت شما عزیزان

دپارتمان آموزش آتالند